Zo wèrkt Insparco bij (dreigende) noodsituaties en bij kredietweigering

Ingeval van een (dreigende) noodsituatie of kredietweigering doet u er verstandig aan Insparco in te schakelen. Op basis van het onderstaande stappenplan ondersteunen wij u. Voor de goede orde: Insparco is geen intermediair voor banken maar levert aan u een onafhankelijk specialist die de banken van binnenuit kent en door brede ervaring inzetbaar is voor behartiging van uw belangen. Insparco is ook geen administrateur, fiscalist of accountant. De van hen te ontvangen financiële gegevens worden door Sparring Power geoptimaliseerd voor succesvollere én vlottere financieringsaanvragen.

Ons stappenplan

Stap 1

Een voormalig zakelijk bankier maakt een Quick Scan van uw uitgangspositie. De oorzaken van het probleem worden geanalyseerd. De diverse mogelijke oplossingsrichtingen en àlle mogelijke alternatieve financieringsvarianten worden voor u in kaart gebracht en van een advies voorzien. Daarnaast wordt, in uw belang vanuit de optiek van banken, een inschatting gemaakt van uw positie. Zo worden uw opties, uw kansen en risico's met kennis van zaken boven tafel gebracht en kunnen door u eerste strategische keuzes worden gemaakt.

Stap 2

Vervolgens wordt z.s.m. en op het juiste niveau contact met uw financier(s) opgenomen. Primair wordt geïnvesteerd om een goede verstandhouding te bewerkstelligen. Getracht wordt om direct een cooling down period overeen te komen waarbinnen voor u kredietlijnen of extra krediet beschikbaar blijven zodat ondertussen verder aan oplossingen kan worden gewerkt. Het oordeel en de visie van uw financier(s) wordt gevraagd en er wordt nagegaan welke te nemen stappen hen voor ogen staan. Misverstanden worden zo uit de weg genomen en de definitieve strategie kan worden bepaald.

Stap 3

Uw eigen positie wordt nader beoordeeld. Uw financiële perspectieven worden tegen het licht gehouden en uw lopende financieringscontract(en) worden geanalyseerd. Op basis van onze bevindingen worden uw risico's beschreven met een advies over de geldigheid van de door u aan financiers verstrekte zekerheden. Ook wordt bezien welke aanvullende zekerheden nog mogelijk zijn en u ontvangt een objectieve opinie over de wenselijkheid daarvan. Aansluitend worden met u keuzes gemaakt en wordt namens u een (financierings)voorstel voorbereid.

Stap 4

In goed overleg met u en uw accountant wordt t.b.v. de financier(s) een compleet aanvraagdossier samengesteld als financiële onderbouwing van de voor u gekozen oplossingsrichting. Dit door Insparco te optimaliseren dossier wordt vervolgens aan de financier(s) gepresenteerd en door ons toegelicht. Meestal kan dit dossier ook dienst doen bij een parallelle financieringsaanvraag bij andere geldschieters of investeerders wanneer dat een van de beschikbare opties zou zijn.

Stap 5

Met de financiers wordt overtuigend en op gelijkwaardig niveau voor u onderhandeld. Bij deze onderhandelingen gaat het niet alleen om de handhaving, uitbreiding en/of herstructurering van uw financieringen. Het gaat nadrukkelijk over de voorwaarden, de kosten en over de - beperking van - de risico's voor uw bedrijf en voor uzelf als ondernemer.

Insparco staat u professioneel terzijde met een persoonlijke toelichting aan financiers op de bedrijfsplannen en op de gewenste optimale financieringsopzet.

Stap 6

De uiteindelijke voorstellen van financiers worden door ons voorzien van een objectief oordeel en advies in het belang van de continuïteit zodat u bewuste keuzes kunt maken.

Stap 7

Insparco staat voor zorgvuldigheid en continuïteit en blijft daarom na een afgesloten deal, als strategisch partner namens de opdrachtgever, proactief periodieke contacten onderhouden met zowèl de ondernemer als de financier(s). Als het later nodig mocht blijken kan dan adequaat assistentie worden verleend of bijgestuurd.