Zo wèrkt het Insparco stappenplan bij financieringsaanvragen

Zodra u Insparco inschakelt om een financieringsaanvraag te begeleiden, volgen wij het onderstaande stappenplan. Voor de goede orde: Insparco is geen intermediair voor banken maar levert aan u een onafhankelijk specialist die de banken van binnenuit kent en door brede ervaring inzetbaar is voor behartiging van uw belangen. Insparco is ook geen administrateur, fiscalist of accountant. De van hen te ontvangen financiële gegevens worden door Insparco geoptimaliseerd voor succesvollere én vlottere financieringsaanvragen.

Ons stappenplan

Stap 1

In uw opdracht wordt allereerst een heldere analyse gemaakt van de probleemstelling en/of de (investerings)plannen. Het perspectief van de onderneming en de haalbaarheid van financieringen worden objectief ingeschat en met u doorgesproken. Dit gebeurt in ùw belang; kritisch en vanuit de optiek van banken!

Stap 2

Er wordt samen bepaald wat de financieringsbehoefte is. Daarna wordt exact vastgesteld in welke informatiebehoefte tenminste moet worden voorzien om banken, andere financiers en/of investeerders te overtuigen sneller en tegen de gunstigste voorwaarden met geld over de brug te komen.

Stap 3

Al de benodigde gegevens worden verzameld en door Insparco zodanig geoptimaliseerd dat er een perfect financieringsdossier ontstaat dat in ieder opzicht aan alle eisen van financiers voldoet.

Stap 4

Het complete plan wordt vervolgens in één keer, door Insparco voorzien van de voor u best passende financieringsconstructie, in een niets te wensen overlatende presentatie aan de bank gecommuniceerd. Desgewenst zullen ook andere potentiële financiers worden benaderd.

Stap 5

Insparco staat u professioneel terzijde met een persoonlijke toelichting aan financiers op de bedrijfsplannen en op de gewenste optimale financieringsopzet.

Stap 6

Insparco voert overleg met geldschieters over de gewenste financieringsmix en over de redelijkheid van door financiers verlangde zekerheden. In uw belang wordt daarover mede onderhandeld, net als over de voorwaarden en de tarieven.

Stap 7

De kritische beoordeling van de uiteindelijke offerte plus een uitgebreid advies behoren uiteraard tot de dienstverlening van Insparco.

Stap 8

Insparco staat voor zorgvuldigheid en continuïteit en blijft daarom na een afgesloten deal, als strategisch partner namens de opdrachtgever, proactief periodieke contacten onderhouden met zowèl de ondernemer als de financier(s). Als het later nodig mocht blijken kan dan adequaat assistentie worden verleend of bijgestuurd.