Assistentie bij contacten, contracten en conflicten met financiers of investeerders

Het financieren van bedrijven is steeds lastiger geworden. Naast banken bestaan nu ook crowdfunding en kredietunies. Verder zijn er MKB-obligaties, leasing, factoring en private investeerders etcetera. Steeds vaker is er bij een financiering sprake van ‘gestapeld krediet', een combinatie van verschillende complexe financiële oplossingen. Overziet u dat volledige speelveld zelf nog om de allerbeste keuze te kunnen maken?

Insparco helpt ondernemers bij contacten, contracten en conflicten met banken, financiers en investeerders.

Gebruik de kennis, de ervaring en het netwerk van een specialist die uw taal spreekt én die van financiële professionals. Voor een nieuwe lening of om bij tegenslag uw krediet te behouden. Wanneer 'Bijzonder Beheer' dreigt of om u te helpen problemen met rentederivaten zoals renteswaps op te lossen.

Professionele assistentie als kredietverlening niet vanzelfsprekend is.

Succesvol een financiering aantrekken is ingewikkelder dan ooit. Voor maatwerk zijn tegenwoordig meerdere geldschieters nodig. Insparco biedt u de benodigde professionele assistentie bij al uw financieringvraagstukken. Als ervaren partner optimaliseren wij uw investerings- en financieringsplan. Wij doen dat zodanig dat u aan de kwaliteitseisen en aan het verwachtingspatroon van banken, financiers & investeerders voldoet. Uw financieringsplan wordt desgewenst voor u gepresenteerd aan financiers en andere potentiële geldschieters.

Bekijk ons stappenplan

Dreigt een noodsituatie te ontstaan of wordt een krediet geweigerd?

Ingeval van een (dreigende) noodsituatie maken wij een Quick Scan van uw onderneming waarna u advies ontvangt over oplossingsrichtingen en financieringsvormen. In overleg met uw financier(s) wordt getracht het krediet beschikbaar te houden zodat een financieringsvoorstel voorbereid kan worden. Insparco optimaliseert en presenteert vervolgens uw aanvraagdossier aan de bestaande of potentiële financier. Insparco werkt hiervoor samen met verschillende ervaren partners.

Bekijk ons stappenplan

U wilt een financiering tegen lagere kosten en meer maatwerk?

Een second expert opinion van Insparco leidt tot lagere kosten en meer maatwerk. Als eerste worden uw lopende financieringen door ons verwerkt in een Quick Scan. Uitgaande van uw toekomstige situatie worden de financieringen tegen het licht gehouden. Vervolgens geeft Insparco u advies en desgewenst begeleiding bij een herfinanciering tegen lagere kosten en betere voorwaarden.

Bekijk ons stappenplan

U wilt meer profijt uit de relatie met uw bank?

Insparco houdt uw wensen ten aanzien van de bankrelatie en uw mening over de producten tegen het licht. Desgewenst wordt beoordeeld of de overstap naar een andere bank of geldschieter interessant is. Wij spreken de taal van ondernemers én van financiele professionals en begeleiden u bij zo het behartigen van uw belangen.

Bekijk ons stappenplan

U wilt dat úw kredietaanvraag wel slaagt of u zoekt investeerders?

U heeft een goed idee. Voor een nieuw product. Voor een investering of een uitbreiding, een overname etc. Of uw bedrijf heeft behoefte aan meer werkkapitaal. Door snelle groei of gewijzigde marktomstandigheden. Er is in elk geval aanvullend kapitaal nodig. Nu nog een financier en/of investeerder overtuigen om dit gat, op een voor u acceptabele wijze, te dichten. U weet hoe uw businessplan eruit moet gaan zien en wellicht is uw plan al (bijna) klaar. Negen van tien keer heeft uw succes te maken met de optimale presentatie van uw business case. Insparco helpt u daarbij.

Bekijk ons stappenplan