Independent Sparringpartner & Consultant

Michiel Werkman

tl_files/profielfoto2.jpgDe initiatiefnemer van INSPARCO is t/m 2012 zo'n 30 jaar zakelijk bankier geweest met o.a. veel ervaring in 'bijzonder beheer'. Hij was daarna tot 2016 direct betrokken bij kredietunies voor betere toegang tot krediet voor mkb'ers. Ingaande 2017 is hij mede-oprichter/comercieel directeur van de FinTech start-up CompanyWatch & -Assist, bedoeld om ondernemers met up to date financieel inzicht te helpen om financiele problemen te voorkomen. Voorts is hij de auteur & uitgever van het handboek voor ondernemers: 'ROTBANKEN'. Michiel spreekt de taal van ondernemers én van financiers. Hij is een no-nonsense financieel adviseur en inzetbaar als gesprekspartner met banken en financiers. Michiel publiceert al jaren kritische en opiniërende columns en hij sprak in een Tweede Kamer hoorzitting over misstanden bij banken. Hij treed ook op als spreker op bijeenkomsten en is met enige regelmaat te horen op de radio en te zien op televisie (zie de tabs 'in de media' en 'publicaties'). Michiel werkt uitsluitend in opdracht van ondernemers.

Inzetbaar bij contacten, contracten en conflicten

Bij uitstek geschikt voor het oplossen van meningsverschillen met banken, voor de optimalisering van contacten met (potentiële) financiers en bij herstructureringen. Zorgvuldig in de belangenafweging tussen de continuïteit en de onafhankelijkheid van bedrijven en de privébelangen van de ondernemer én zijn familie. Slim, betrouwbaar en als buitenstaander bijzonder nuttig bij het op persoonlijke wijze helpen oplossen van interne conflicten. Ervaren bij het voorkomen van discontinuïteitrisico’s en in verlenen van assistentie bij uitwerking van bedrijfsplannen. Levering van expertise bij opstelling en verbetering van de communicatie via overtuigende MKB investeringsplannen aan banken en geldschieters. Gewaardeerd voor het optimaliseren van de investerings- en financieringsparagraaf ten behoeve van een maatwerk financieringsopzet waarin het bedrijfseconomische belang van de ondernemer voorop staat. Ervaring en netwerk inzetbaar voor (her)financiering van investeringen of overnames etc., tegen de allerbeste condities.