Zo wèrkt voor u relatiebeheer met financiers van Insparco in uw voordeel

Insparco beoordeelt desgewenst of een overstap naar een andere bank of geldschieter interessant is. Voor de goede orde: Insparco is geen intermediair voor banken maar levert aan u een onafhankelijk specialist die de banken van binnenuit kent en door brede ervaring inzetbaar is voor behartiging van uw belangen. Insparco er is ook geen administrateur, fiscalist of accountant. De van hen te ontvangen financiële gegevens worden door Insparco geoptimaliseerd voor succesvollere én vlottere financieringsaanvragen.

Ons stappenplan

Stap 1

Primair wordt met u doorgenomen hoe u de relatie met uw (huis)bankier beleeft. Welke knelpunten u in de contacten ervaart. Of u een vaste relatiemanager heeft die u, uw bedrijf en uw branche door en door kent. Of u tevreden bent met de financiële expertise en op u op hem of haar kunt bouwen en vertrouwen als het er een keer echt om zou spannen. Ook bespreken we of u zich als ondernemer voldoende onafhankelijk van de bank voelt en of de bank voldoende tijd voor u neemt en u op waarde schat.

Stap 2

Uw wensen t.a.v. de kwaliteit van de bankrelatie en uw eigen oordeel over alle producten die u daar afneemt worden samen tegen het licht gehouden. Beoordeeld wordt of uw lasten en verplichtingen t.o.v. de bank in een redelijke verhouding staan tot het risico wat de bank denkt te lopen.

Stap 3

U ontvangt voorstellen om vanuit de optiek van de bank uw eigen prestatie en presentatie optimaal op de financiers af te stemmen. Op die wijze krijgt u sneller medewerking bij investeringsplannen, kredietaanvragen èn in noodgevallen.

Stap 4

Er wordt op basis van het voorgaande contact opgenomen met de bank om hun reactie en een voorstel voor eventuele aanpassingen te peilen. Desgewenst wordt beoordeeld of de overstap naar een andere bank of geldschieter een interessante optie is qua voorwaarden en kosten.

Stap 5

Insparco spreekt de taal van financiers en begeleidt u voor een gelijkwaardige relatie en in professionele onderhandelingen met de banken om uw belangen te verdedigen.

Stap 6

Insparco staat voor zorgvuldigheid en continuïteit en blijft daarom na een afgesloten deal, als strategisch partner namens de opdrachtgever, proactief periodieke contacten onderhouden met zowèl de ondernemer als de financier(s). Als het later nodig mocht blijken kan dan adequaat assistentie worden verleend of bijgestuurd.