Aardiger doen tegen banken & bankiers

  • Michiel Werkman
  • (reacties: 0)

Ze hebben het zwaar bij de banken. Hun medewerkers krijgen bakken kritiek over zich heen en zelden of nooit zien of lezen ze iets positiefs. Laat staan dat ze schouderklopjes ervaren voor al dat goede wat banken doen. Voor publiek vertrouwen in hun sector is het volgens bankiers hoog tijd dat politici, burgers en ondernemers, de media en columnisten een meer verzoenende en positieve toon aanslaan. 

Vergeten, vergeven & vooruitkijken. Kort samengevat ziet men dát in bancaire kringen als het pad wat moet worden bewandeld voor het herstel van vertrouwen in de financiële sector. Kritiek, zoals in mijn laatste column (over de scheidende bestuurder Wilfred nagel van de ING-Bank), wordt niet erkend en uitsluitend als negatief en lastig ervaren. Er moet minder kritiek geuit worden en er moeten veel meer positieve berichten in de media komen.

Lees verder >

Het GROTE ONTKENNEN van bankiers houdt nog altijd aan

  • Michiel Werkman
  • (reacties: 0)

In de afscheidsinterviews voor zijn pensioen laat ING-bestuurder Wilfred Nagel een schrijnend gebrek aan zelfkritiek zien. En hij is niet de enige: Nagel's houding is typerend voor deze generatie bankiers. Wordt het vertrouwen ooit nog hersteld?

Wilfred Nagel, bestuurder bij ING Bank, gaat op zijn 61e vervroegd met pensioen; ter gelegenheid daarvan gaf hij enkele afscheidsinterviews. Daarin stelt hij onder andere dat ‘de crisis bepaald niet de grote ramp was die sommigen erin willen zien’. Topbankier Nagel toont aan niet in staat te zijn de rol van de financiële sector — en zijn eigen functioneren daarin — objectief te beschouwen. En hij is bepaald niet de enige.

Lees verder >

Wanneer wordt financieren maatschappelijk onverantwoord?

  • Michiel Werkman
  • (reacties: 0)

Er komt steeds meer aandacht voor de risico’s van alternatieve MKB-financiering, en dan vooral voor het directe gevaar voor deelnemers in een lening of voor investeerders. Zulke geldschieters lopen echter ook indirecte risico’s als zij ingaan op het aanbod van bemiddelaars om deel te nemen in té ambitieuze leningen of in aandelenkapitaal.

Volgens crowdfundingplatform Seedrs gaat het risico op faillissementen bij ondernemers die via bemiddeling van hun platform met aandelenkapitaal worden gesteund sterk stijgen. Nu is dat risico nog 15 procent, maar op termijn verwacht Seedrs dat dit kan oplopen naar 70 procent. 

Lees verder >