Gaat bancaire zelfregulering mkb'ers beschermen?

  • Michiel Werkman
  • (reacties: 0)

Demissionair minister Dijsselbloem wil betere bescherming van mkb-ondernemers in hun relatie met de bank of verzekeraar. Wetgeving komt er echter niet, want de minister gelooft sterk in zelfregulering. Kun je dit belangrijke onderwerp met een gerust hart aan de financiële sector toevertrouwen?

De ene onderneming is de andere niet. Een mkb’er met tien man personeel functioneert op een heel andere manier dan een grote multinational. Toch konden banken tot dusver alle ondernemingen, groot en klein, zonder problemen over één kam scheren. Vanaf 2018 moet daar echter verandering in komen. Op 12 april meldde demissionair minister Dijsselbloem de Tweede Kamer dat hij instemt met voorstellen om kleinzakelijke ondernemers betere bescherming te bieden ten opzichte van de financiële sector. Daartoe wordt ingezet op zelfregulering door de banken en verzekeraars. De bancaire zorgplicht rond bedrijfsfinanciering, de vermindering van het afhankelijkheidsrisico en vooral een laagdrempelige geschillenregeling moeten aandacht krijgen. Zal dit in de praktijk echt iets verbeteren voor mkb’ers?

Lees verder >

Voorkom wanbetaling kredietnemers door risicomanagement

  • Michiel Werkman
  • (reacties: 0)

De afgelopen jaren is er veel aandacht geschonken aan verbeterde toegang tot MKB-krediet. Voor het terugbetalen van krediet is er aanmerkelijk minder belangstelling. Dat is opmerkelijk, want het rendement van financiers, investeerders en beleggers staat of valt tenslotte met terugbetalingen plus rente! Wanbetalingen zijn te voorkomen wanneer kredietrisico’s tijdens de looptijd efficiënt worden gemonitord en de ondernemer ook zelf proactief input levert.

Met nieuwe FinTech-oplossingen is eerder en adequaat bijsturen mogelijk. Accountants, banken, financiers en intermediairs mogen dit in het belang van ondernemers en al hun stakeholders niet negeren.

Lees verder >

Wat wil Rabobank met de samenleving, in debat of in dialoog?

  • Michiel Werkman
  • (reacties: 0)

De samenleving staat nog steeds niet positief tegenover het bankwezen. De Rabobank onderneemt daarom actie, maar gek genoeg alleen maar om hun eigen gelijk te behouden. Rabobank zou er beter aan doen een gesprek aan te gaan, in plaats van het gekozen debat.

Op twee maart jl. publiceerden de economen Wim Boonstra en Barbara Baarsma een lijvig visiedocument, ‘Financiële sector en samenleving in debat’. Het is bedoeld als een reactie van de Rabobank op het positief kritische WRR-rapport ‘Samenleving en financiële sector in evenwicht’. Boonstra en Baarsma beginnen, bijna verrast, met te concluderen dat ‘de samenleving nog steeds niet positief staat tegenover het bankwezen’. Blijkens het voorwoord van de voorzitter van de raad van bestuur Wiebe Draijer is onder andere ‘die boodschap goed aangekomen’. Des te opvallender is daarom dat alleen al in de titel, in de subtitel én in het voorwoord het begrip ‘debat’ achtmaal voorkomt, ‘bankbashen’ tweemaal, maar het woord ‘dialoog’ slechts eenmaal. Dat roept bij mij vraagtekens op over de waarachtigheid van geuite intenties. Een debat is iets anders dan een dialoog.

Lees verder >