U wilt dat úw kredietaanvraag wel slaagt?

Negen van tien keer heeft uw succes te maken met de optimale presentatie van uw business case. Wij helpen u bij de optimale presentatie van uw plannen. Voor de goede orde: Insparco is geen intermediair voor banken maar levert aan u een onafhankelijk specialist die de banken van binnenuit kent en door brede ervaring inzetbaar is voor behartiging van uw belangen. Insparco is ook geen administrateur, fiscalist of accountant. De van hen te ontvangen financiële gegevens worden door Insparco geoptimaliseerd voor succesvollere én vlottere financieringsaanvragen.

Ons stappenplan

Stap 1

U bespreekt samen met een voormalig zakelijk bankier vertrouwelijk uw uitgangspunten. Uw plannen en de slagingskans daarvan worden in, uw belang vanuit het perspectief van banken en investeerders, doorgenomen. U ontvangt een toelichting op de valkuilen en de diverse oplossingsrichtingen met alle denkbare financieringsvarianten, investerings- en eventuele subsidiemogelijkheden.

Stap 2

Uw plan wordt grondig doorgenomen. Een ervaren kredietbeoordelaar bespreekt eerst alle eventuele onduidelijkheden en stemt met u af welke (cijfermatige) zaken en onderbouwingen nog door u resp. door uw accountant aan het plan zouden moeten worden toegevoegd voor een optimale presentatie om geldschieters te interesseren.

Stap 3

Alle in samenspraak met uw accountant verzamelde informatie wordt geordend. Daarna wordt het door Insparco zodanig gepresenteerd dat er een perfect investeringsdossier ontstaat dat in elk opzicht aan de huidige eisen van financiers en investeerders voldoet.
Het complete plan wordt voorzien van een advies over de voor u best passende financieringsconstructie en financieringsmix.

Stap 4

In een niets te wensen overlatende presentatie wordt het plan daarna in één keer aan de financier gecommuniceerd. Desgewenst worden ook andere potentiële geldschieters en investeerders uit ons brede netwerk benaderd.

Stap 5

Insparco staat u desgewenst professioneel terzijde met een persoonlijke toelichting aan financiers op uw bedrijfsplan en de gewenste optimale financieringsopzet.

Stap 6

Insparco voert overleg met geldschieters over de gewenste financieringsmix en over de redelijkheid van door financiers verlangde zekerheden of tegenprestatie. In uw belang wordt daarover mede onderhandeld, net als over de voorwaarden en de tarieven.

Stap 7

Een kritische beoordeling van de uiteindelijke offerte plus een uitgebreid advies behoren uiteraard tot de dienstverlening van Insparco.

Stap 8

Insparco staat voor zorgvuldigheid en continuïteit en blijft daarom na een afgesloten deal, als strategisch partner namens de opdrachtgever, proactief periodieke contacten onderhouden met zowèl de ondernemer als de financier(s) zodat later snel kan worden bijgestuurd als dat wenselijk is.