INSPARCO overtuigt financiers, banken, 'Bijzonder Beheer', investeerders, kredietunies, crowdfunders etc.

Insparco is uw eigen onafhankelijke gespecialiseerde partner op het gebied van MKB financieringen en renterisico management. Insparco biedt onafhankelijk maatwerkadvies in alle kwesties rond financieringen. Wij zorgen dat uw bedrijfspresentatie voldoet aan het verwachtingspatroon en de voorwaarden van geldschieters. Uw resultaat: gunstigere financieringsvoorwaarden en structureel lagere rente, bank- én adviseurkosten. Naast insider kennis leveren wij, in samenwerking met ervaren (oud) ondernemers en andere professionals, management ondersteuning in noodsituaties. Wij assisteren professioneel in voorkomen en oplossen van conflicten bij bedrijfsfinancieringen. Wij verlenen bijstand als Bijzonder Beheer wordt ingeschakeld en bij derivaten problemen zoals renteswaps.

Wat zijn de kosten voor de inzet van Insparco?

Aan de inschakeling van Insparco zijn vanzelfsprekend kosten verbonden. Wij hanteren over het algemeen alléén een reëel uurtarief. Eventueel is als voorschot een minimumbedrag van toepassing. Dat minimum is direct afhankelijk van de aard van uw zaak. Daarvoor medebepalend zijn ondermeer: de complexiteit en de geschatte hoeveelheid te besteden tijd voor de intake, de analyse & advies alsmede voor de eventuele verdere assistentie. In specifieke gevallen kan het minimumbedrag soms gecombineerd worden met een transparante resultaatbeloning als succesfee bij het behalen van vooraf afgesproken doelen.

Wanneer u zich meldt voor een eerste kennismaking nemen wij snel contact met u op. U kunt dan - per mail of telefoon - een korte toelichting op uw zaak geven. Op basis daarvan kan in de meeste gevallen direct meer duidelijkheid worden verschaft over de te verwachten kosten. Bij onderlinge overeenstemming daarover maken wij aansluitend een afspraak voor een nader persoonlijk kennismakingsgesprek. Daarin zetten wij samen alles goed op een rij. Voor uw beste resultaat.